מאמרים אקדמיים

מאמרים
בכתבי עת שפיטים

6. Greenberg, Z., and Kurlander, Y. 2022. "A Strong Feeling of Togetherness": A Group of Low-Income Single Mothers' Bargain for Their Place in Academia. Community College Journal of Research and Practice.
קורלנדר, י'. וצימרמן, ע'. (2022). "מגורים הולמים" למהגרי עבודה בענף החקלאות והסיעוד לפני התפרצות מגפת הקורונה ולאחריה הגירה. 12
Niezna, M., Kurlander, Y., and H., Shamir. (2021) Underlying conditions: The Increased Vulnerability of Migrant Workers Under COVID-19 in Israel. Journal of Modern Slavery: A Multidisciplinary Exploration of Human Trafficking Solutions. Vol. 6 (2
קורלנדר, י'. נייזנה, מ'. ושמיר, ה'. (2021). מחלות רקע: העמקת המסחור של מהגרי עבודה והפרות חופש התנועה בעידן הקורונה. סוציולוגיה ישראלית. כא (2). עמודים 82-89
קורלנדר, י' וקמינר, מ'. (2020). עובדים קבועים מאחורי הבית: העסקת מהגרי עבודה מתאילנד בחקלאות במרחב הכפרי. אופקים לגיאוגרפיה. (98) עמודים 131-148
Kurlander, Y., & Efrati, N. (2019). Our herstory: Beit Hillel's founding mothers. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 37(4), 573-581.

מאמרים אקדמיים בפורמטים אחרים

קורלנדר, י' (2020). לשכות פרטיות ותאגידי כוח אדם. בתוך שמיר, ה' ונייזנה, מ'. (עורכות). תכנית למאבק בסחר בבני אדם: מודל מוצע לפי גישת העבודה לסחר מסמך מדיניות - קבוצת מחקר טראפלאב, אוניברסיטת תל אביב
ינואר 2014 הגירת עבודה לחקלאות בישראל בצל ההסכם הדו־צדדי: תאילנד – ישראל: המלצות ראשוניות. ג'וינט ישראל והמרכז האקדמי רופין
דצמבר 2014 הגירת עבודה לחקלאות בישראל בצל ההסכם הדו־צדדי: תאילנד – ישראל. ג'וינט ישראל והמרכז האקדמי רופין
2011. The Catalyst Research Study in Israel: Women Leading Business. IWN
2010, אנחנו רצות אנחנו רצות ורצות, אבל האם אנחנו מגיעות ל"מקום אחר"? נשים בישראל 2010 : דו"ח צללים שהוכן עבור ועידת האו"ם בייג'ינג +15, ניו יורק, שדולת הנשים

עבודת דוקטורט

קורלנדר, י'. (2019). מסחור ההגירה – על צמיחתה, שגשוגה ושינויה של תעשיית הגיוס והתיווך להגירת עבודה לחקלאות מתאילנד לישראל. עבודת דוקטורט, אוניברסיטת חיפה.
Kurlander, Y. (2019). The Marketization of Migration – on the Emergence, Flourishment and Change of the Recruitment Industry for Agricultural Migrant Workers from Thailand to Israel. Doctoral thesis, Haifa University, Israel (Heb.)

עבודת מאסטר

אס קורלנדר, י'. (2009). עזרת נשים: יחסי מעסיקות ועוזרות במשקי בית פרטיים בישראל. עבודת מאסטר. אוניברסיטת חיפה.
Ash Kurlander, Y. (2009). Women's Work: Women Employers & Women Cleaning Workers in Private Households in Israel. Master Thesis, Haifa University, Israel (Heb.)