מאמרים אקדמיים

מאמרים
בכתבי עת שפיטים

16. Raijman, R., Kushnirovich, N., and Kurlander, Y. 2024. Between Marketization and De-marketization: Reconfiguration of the Migration Industry in the Agricultural Sector in Israel. Population Research and Policy Review
13. Kurlander, Y., Erlich, S., and Rabenu, E. 2023. The Bright and Dark Side of I-O Psychologists and Volunteer Work. Industrial and Organizational Psychology. 6(4), 443-449
1. Greenberg, Z. and Kurlander, Y. 2023. Women's Business in Remote Villages: Two Generations, Many Changes (Chapter 7) in Kakoli, S., Surekha, R., Nayan, M., Yanire, B., and Gordana, Ć. (eds.). Diversity and Inclusion in the Start-Up Ecosystem. 89-109. Springer Nature.
Greenberg, Z., Gimmon, A., Farja, Y., and Kurlander, Y. 2023 Women Owned, Home-Based: The Effects of Location on Growth. International Journal of Entrepreneurship and Small Business
כהן, א'. קורלנדר, י'. (2023). "ענף החקלאות כאתר של סחר בבני אדם למטרות עבדות ועבודת כפייה: בין גיוס מהגרים לזכויות עובדי משפט חברה ותרבות.כרך ו'
Rabenu, E., Shwarts Asher, D., Kurlander, Y. (2023) "The dual role of faculty and motherhood: Enabling resources for successful coping. Industrial and Organizational Psychology. 16(2), 252-256
קורלנדר, י. תג'ר, מ. וז'. גוטצייט. (2022). הפרטה, הדרה והפקרה - בריאותם של מהגרי עבודה בענף החקלאות בישראל. משפט וממשל. כ"ז
8. Kurlander, Y., and Cohen, A. 2022. BLAs as Sites for the Meso-Level Dynamics of Institutionalization: A Cross-Sectoral Comparison. Theoretical Inquiries in law. 23(2). Pp. 248-268
6. Kurlander, Y. 2022. On the Establishment of the Agricultural Migration Industry in Israel's Countryside. Geography Research Forum (GRF) Vol 21. Pp. 19-34
6. Greenberg, Z., and Kurlander, Y. 2022. "A Strong Feeling of Togetherness": A Group of Low-Income Single Mothers' Bargain for Their Place in Academia. Community College Journal of Research and Practice.
קורלנדר, י'. וצימרמן, ע'. (2022). "מגורים הולמים" למהגרי עבודה בענף החקלאות והסיעוד לפני התפרצות מגפת הקורונה ולאחריה הגירה. 12
Niezna, M., Kurlander, Y., and H., Shamir. (2021) Underlying conditions: The Increased Vulnerability of Migrant Workers Under COVID-19 in Israel. Journal of Modern Slavery: A Multidisciplinary Exploration of Human Trafficking Solutions. Vol. 6 (2
קורלנדר, י'. נייזנה, מ'. ושמיר, ה'. (2021). מחלות רקע: העמקת המסחור של מהגרי עבודה והפרות חופש התנועה בעידן הקורונה. סוציולוגיה ישראלית. כא (2). עמודים 82-89
קורלנדר, י' וקמינר, מ'. (2020). עובדים קבועים מאחורי הבית: העסקת מהגרי עבודה מתאילנד בחקלאות במרחב הכפרי. אופקים לגיאוגרפיה. (98) עמודים 131-148
Kurlander, Y., & Efrati, N. (2019). Our herstory: Beit Hillel's founding mothers. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 37(4), 573-581.

מאמרים אקדמיים בפורמטים אחרים

קורלנדר, י' (2020). לשכות פרטיות ותאגידי כוח אדם. בתוך שמיר, ה' ונייזנה, מ'. (עורכות). תכנית למאבק בסחר בבני אדם: מודל מוצע לפי גישת העבודה לסחר מסמך מדיניות - קבוצת מחקר טראפלאב, אוניברסיטת תל אביב
ינואר 2014 הגירת עבודה לחקלאות בישראל בצל ההסכם הדו־צדדי: תאילנד – ישראל: המלצות ראשוניות. ג'וינט ישראל והמרכז האקדמי רופין
דצמבר 2014 הגירת עבודה לחקלאות בישראל בצל ההסכם הדו־צדדי: תאילנד – ישראל. ג'וינט ישראל והמרכז האקדמי רופין
2011. The Catalyst Research Study in Israel: Women Leading Business. IWN
2010, אנחנו רצות אנחנו רצות ורצות, אבל האם אנחנו מגיעות ל"מקום אחר"? נשים בישראל 2010 : דו"ח צללים שהוכן עבור ועידת האו"ם בייג'ינג +15, ניו יורק, שדולת הנשים

עבודת דוקטורט

קורלנדר, י'. (2019). מסחור ההגירה – על צמיחתה, שגשוגה ושינויה של תעשיית הגיוס והתיווך להגירת עבודה לחקלאות מתאילנד לישראל. עבודת דוקטורט, אוניברסיטת חיפה.
Kurlander, Y. (2019). The Marketization of Migration – on the Emergence, Flourishment and Change of the Recruitment Industry for Agricultural Migrant Workers from Thailand to Israel. Doctoral thesis, Haifa University, Israel (Heb.)

עבודת מאסטר

אס קורלנדר, י'. (2009). עזרת נשים: יחסי מעסיקות ועוזרות במשקי בית פרטיים בישראל. עבודת מאסטר. אוניברסיטת חיפה.
Ash Kurlander, Y. (2009). Women's Work: Women Employers & Women Cleaning Workers in Private Households in Israel. Master Thesis, Haifa University, Israel (Heb.)