רדיו

19.8.20 24 היום שהיה עם טלי ליפקין שחק - בידוד עובדים מתאילנד במתקן חולות. דקה 39
10.12.2020 מהגרי עבודה מתאילנד - מבט סוציולוגי במשפטים. מדברים משפטים הפודקסט של הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב.
16.11.17 יהל קורלנדר מספרת על הגירת עבודה בישראל. "שולחן לשניים" בועז כתבן. רדיו קול הגליל העליון.