שיחות על מחקרים

29.10.20 "עובדים קבועים מאחורי הבית" העסקת מהגרי עבודה מתאילנד בחקלאות במרחב הכפרי. בדף הפייסבוק בחברת האדם: אנתרופולוגיה בישראל ובעולם.
10.12.2020 מהגרי עבודה מתאילנד - מבט סוציולוגי במשפטים. מדברים משפטים הפודקסט של הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב.
16.11.17 יהל קורלנדר מספרת על הגירת עבודה בישראל. "שולחן לשניים" בועז כתבן. רדיו קול הגליל העליון.
5.11.2017 יום הזיכרון הבינלאומי לעבדות. דף הפייסבוק של המכללה האקדמית תל חי
10.2.2012 סוציולוגיה עיונית. סרטון הסבר אוניברסיטת חיפה